ŽIJ V PIVOVARU

REVITALIZACE areálu NUSELSKÝ PIVOVAR

Řekněte nám svůj názor

On-line konzultace záměru probíhaly od 14. června do 6. července 2018

K podobě veřejných prostranství a náplni nebytových prostorů areálu Nuselského pivovaru se veřejnost mohla vyjadřovat po dobu tří týdnů. Bylo možné zasílat nápady, jaké aktivity by mohly probíhat na veřejných prostranstvích a jakou občanskou vybaveností – obchody, službami, společenskými a volnočasovými aktivitami – může projekt obohatit Nuselské údolí.

Získané podněty byly zpracovány a předány pracovní skupině složené se zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace. Výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře si můžete prohlédnou níže.

Zpráva z konzultací

Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na probuzení Nuselského pivovaru.